Bunları Biliyor Musunuz ?

Konsol Geri Dolgu ve Temel zemin bilgileri


Ayrıntılı fiyat listesi için tıklayınız...

istCAD v6.0 - Nervürlü Tip Istinat Duvarı

Konsol istinat duvarlarının 7-8 m den daha yüksek yapılması durumunda , gövde plağı ile taban plağının birbirine ankastre olduğu en kesit içinde çok büyük eğilme momentleri oluşur. Bu ise beton en kesit alanının büyümesine ve dolayısıyla maliyetin yükselmesine neden olur. Bu durumda gövde ve temel plağına belirli aralıklarla konulacak destek elemanları (nervür) ile duvar yüksekliği arttırılabilir.

Genellikle görünüş ve yer kaybı gibi nedenlerle nervürlerin gövdenin arka yüzünde yapılması tercih edilir.

Zemin basınçları altında konsol duvarların dengesi , gövde ve taban plaklarının birleştiği en kesit içinde ortaya çıkan büyük eğilme momentleri ile karşılanırken , nervürlü duvarların dengesi ise ; rijitlikleri oldukça büyük olan nervür elemanlarında ortaya çıkan eksenel kuvvet ve eğilme momentleri ile karşılanır. Ayrıca tek yönlü konsol plak şeklinde çalışan gövde ve taban plakları , nervür elemanlar nedeniyle üç tarafı mesnetli plak biçiminde çalışırlar. Böylece , iç kuvvet kesirleri de azalmış olur.

“istCAD® 6.0 Nervür” yazılımı nervürlü tip istinat duvarlarının hesap ve analizlerini yaparak detaylı metrajlı-pozlu çizim paftalarını hazırlar. Veri girişlerinin ve hesap adımlarının kolayca anlaşılabileceği Türkçe ve İngilizce hesap çıktıları hazırlayabilir. Veri girişi ve sonuçları değerlendirme son derece anlaşılır bir formatta olup bütün modüller sesli görsel eğitim videoları ile desteklenmiştir. Yazılımın bu modülünde veri girişi ile üç boyutlu katı model izlenebilmekte ve kullanıcıya boyutlar hakkında fikir verilerek veri giriş hatası en aza indirilmiştir.

Yazılım “TS 7994 / şubat 1990 zemin dayanma yapıları” yönetmeliğine uygun olarak çözüm yapmakta ve yapılması zorunlu olan , zemin taşıma gücü , kayma tahkiki , devrilme tahkiki ve toptan göçme analizlerini otomatik olarak yapar. Depremli ve depremsiz durumları da dikkate alarak anlaşılır görsellerle desteklenmiş hesap çıktıları hazırlanmaktadır. Yazılımlara ait daha kapsamlı hesap çıktı örneği , detay pafta çizimi ve ücretsiz tanıtım - eğitim videolarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yazılımlara ait daha kapsamlı hesap çıktı örneği , detay pafta çizimi ve ücretsiz tanıtım - eğitim videolarına ulaşmak için tıklayınız.

54.162.172.144 logged Tüm hakları saklıdır. © 2015 Göksa Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.