Bunları Biliyor Musunuz ?

İSTİNAT DUVARI TÜRLERİ


Ayrıntılı fiyat listesi için tıklayınız...

istCAD v6.0 - Fore Kazık Perde İstinat Duvarı

Kazı yapılacak inşaat sahasında yapılaşma koşullarının sınırlı olduğu , bitişik nizam yapılar ve yolların bulunduğu durumlarda kazı sınırına hafriyattan önce sıra fore kazık uygulaması yapılarak kazı güvenliği sağlanır. Fore kazıklar projesine uygun derinlikte ve çapta yan yana imal edildikten sonra hafriyat kazısı yapılabilir. Yer altı suyu gibi etkenlerin olması durumunda kesişsen kazık yapılabilir. Yer altı suyunun olmadığı durumlarda kazıklar arasında 5-10 cm ya da zemin profilinin özelliklerine göre daha büyük aralıklarla da yapılabilir. İmalatları esnasında zemin profilini bozmadıkları ve yer kayıplarını minimuma indirdikleri için tercih edilirler. Günümüzde şehir içi trafik düzenleme çalışmalarında “batçık” türü alt geçitlerde sıkça kullanılan bir projelendirme yöntemidir.

istCAD® 6.0 yazılımı Fore Kazıklı Perde modülünde fore kazık kesit ve kazı yüksekliği ile ilgili zemin parametreleri girildiğinde zemin itkileri ve buna bağlı olarak ta statbilite tahkikleri gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Kullanıcı çözümü “sabit yatak katsayılı” ya da “derinlikle doğrusal değişen yatak katsayılı” seçeneklerinden istediğine karar vererek çözüm yapabilir. Yazılımlara ait daha kapsamlı hesap çıktı örneği , detay pafta çizimi ve ücretsiz tanıtım - eğitim videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Verilen ön boyutlar program tarafından anın da analiz edilerek çakılan derinlik ve fore kazık kesitinin yeterliliklerini belirler. Kullanıcı dostu veri giriş ekranından kullanıcıya stabilite kontrolleri hakkında bilgi verir. Tahkikler sağlandığında Fore kazığa ait statik ve Betonarme sonuçları da ekrana gelir. Kullanıcı donatı kontrollerini yapıp onayladığında Fore kazıklı perde istinat yapısına ait hesap çıktıları veri girişi ve hesap aşamalarını da gösteren bir ön izleme ekranı ile karşılaşır. Çıktılarda moment ve kesme kuvveti diyagramları da orantılı bir çizim halinde sunulmakta ve maksimum kesit tesirlerinin yeri hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Hesaplar istCAD® 5.50 programının desteklediği kendi formatında ve istenirse yazılımla sunulan PDF oluşturma programı vasıtası ile PDF formatına çevrilerek saklanabilir. Hesap çıktılarını takiben Çizim butonuna basılarak her bir donatısı pozlandırılmış detay paftası otomatik olarak hazırlanır. Hiçbir ilave detay ihtiyacı duyulmadan projenize ekleyebileceğiniz bu detay paftasını DWG formatında da saklayabilir. Diğer popüler çizim programları ile tam uyumlu olarak açabilirsiniz.

 

Yazılımlara ait daha kapsamlı hesap çıktı örneği , detay pafta çizimi ve ücretsiz tanıtım - eğitim videolarına ulaşmak için tıklayınız.

54.81.215.174 logged Tüm hakları saklıdır. © 2015 Göksa Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.