Bunları Biliyor Musunuz ?

Kuyu Temel  Tabi zemin değerleri


Ayrıntılı fiyat listesi için tıklayınız...

istCAD v6.0 - Kuyu Temel İstinat Duvarı

Günümüz yapılaşma koşullarında bitişik nizam parsellerinde bodrumlu imalat yapımları belli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bitişiğinde eski ya da yeni yapılmış yüzeysek temelli yapı bulunan parsellerde derin kazı yapabilmek için gerekli statik önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bitişiği yol ya da boş bir parsel olan derin kazılarda tercih Fore kazıklı perde olabilmektedir. Ancak gerek maliyet ve gerekse yapılabilirlik açısından fore kazık makinesinin girmediği parsellerde Kuyu Temel Uygulaması zaruri hale gelebilir.

istCAD® 6.0 Kuyu temeller genelde arsa sınırına planda 3m x 1.5-2.0 m ebatlarında birer atlamalı kuyular açılmak sureti ile yapılmaktadır. Öncelikle arsada kuyu kazılacak bölgeler projesine uygun olarak işaretlenir ve birer atlamalı olarak kuyuların kazısına başlanır. Kazı 2-3 kişilik bir ekiple elle yapılabilir. Kazı yapıldıkça kazı duvarları kalaslarla desteklenerek olası göçüklere karşı önlem alınır. Kazıdan çıkan toprak kurulan vinçlerle yukarı çekilerek kazıya devam edilir. Böylece projesinde öngörülen kazı kotuna gelindiğinde kazı biter. Bu aşamada kuyu kalaslarla desteklenmiş güvenli bir çalışma ortamına kavuşmuş olacaktır. Projesine uygun donatı yerleşimi ve bağlantıları yapılır. Gerekli beton örtüsünü sağlamak için pas-payı sağlayıcı parçaların da konması unutulmamalıdır. Kuyu temel donatısı projesine uygun olarak yerleştirildikten sonra projede öngörülen beton pompa ile çukura aşağıdan yukarı doğru doldurulur. Betonda ayrışma olmaması için beton yukarıdan serbest formda dökülmemeli tremi borusu kullanılarak betonun ayrışması önlenmelidir.

Planda birer atlayarak yapılan bu kuyular betonlanıp prizlerini aldıklarında dökülen kuyular arasındaki boşluklarda aynı yöntemle kazılarak desteklenir ve donatısı yerleştirilerek betonlanır. Böylece kuyu temellerle oluşturulmuş bir iksa sistemi oluşturulmuştur. Artık güvenle hafriyat yapılarak bina imalatına geçilebilir. Yazılımlara ait daha kapsamlı hesap çıktı örneği , detay pafta çizimi ve ücretsiz tanıtım - eğitim videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Verilen ön boyutlar program tarafından anında analiz edilerek kesitinin yeterliliklerini belirler. Kullanıcı dostu veri giriş ekranından kullanıcıya stabilite kontrolleri hakkında bilgi verir. Tahkikler sağlandığında kuyu temele ait statik ve Betonarme sonuçları da ekrana gelir. Kullanıcı donatı kontrollerini yapıp onayladığında kuyu temel istinat yapısına ait hesap çıktıları veri girişi ve hesap aşamalarını da gösteren bir ön izleme ekranı ile karşılaşır. Çıktılarda moment ve kesme kuvveti diyagramları da orantılı bir çizim halinde sunulmakta ve maksimum kesit tesirlerinin yeri hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Hesaplar istCAD® 5.50 programının desteklediği kendi formatında ve istenirse yazılımla sunulan PDF oluşturma programı vasıtası ile PDF formatına çevrilerek saklanabilir. Hesap çıktılarını takiben Çizim butonuna basılarak her bir donatısı pozlandırılmış detay paftası otomatik olarak hazırlanır. Hiçbir ilave detay ihtiyacı duyulmadan projenize ekleyebileceğiniz bu detay paftasını DWG formatında da saklayabilir. Diğer popüler çizim programları ile tam uyumlu olarak açabilirsiniz.

 

Yazılımlara ait daha kapsamlı hesap çıktı örneği , detay pafta çizimi ve ücretsiz tanıtım - eğitim videolarına ulaşmak için tıklayınız.

54.81.163.190 logged Tüm hakları saklıdır. © 2015 Göksa Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.