istcad logo


 

İstinat Duvarı Tipinin Seçimi ve Ön Boyutlandırma Kriterleri

 

İstinat duvarı tipi , duvarın yapılacağı yerdeki zemin yüksekliğin , arazinin topografik durumuna , zeminin jeolojik yapısına , duvar arkasındaki zemin veya dolgu malzemesinin özelliklerine , yeraltı su durumuna , duvarın kullanım amaçlarına , maliyet ve yerel yapım şartlarına ve mimari gerekçelere bağlı olarak seçilir.

 

Seçilen duvar tipinin önboyutları , genelde duvar yüksekliğine ve bugüne kadar bu konuda elde edilmiş bilgi ve deneyimlerden faydalanılarak yapılmaya çalışılır. Seçilen bu ön boyutlar altında , duvara etkiyecek statik ve dinamik aktif ve/veya pasif yanal zemin basınçları hesaplanarak, duvarın temeli altındaki zeminde ; kayma , devrilme , taşıma gücü , toptan göçme , oturma gibi stabilite yeterliliği , belirlenen güvenlik katsayılarına göre , araştırılır. Bu kontroller sonucunda gerekli ise , boyut değişiklikleri yapılarak duvarın stabilite yeterliliği sağlanır.

 

Stabilite yönünden uygun boyutların belirlenmesinden sonra , istinat duvarının her bir elemanında oluşan iç kuvvetlere göre, malzeme dayanım yeterliliği ayrıca kontrol edilerek duvar güvenliği sağlanır.

 

Uygulamada en çok kullanılan duvar tiplerinden olan , beon ve kagir ağırlık tipi istinat duvarları ile , betonarme konsol ve nervürlü istinat duvarlarının ön boyutlandırılmasında kullanılabilecek değerler şekilde gösterilmiştir.

 

 

KARAYOLLARI TİPİ TAŞ İSTİNAT DUVARLARINDA KULLANILACAK ÖN BOYUTLANDIRMA ŞEMASI

 

istCAD istinat duvarı programının Taş duvar bölümünde aşağıdaki tipe ait hesaplar ve detay çizimi hazırlanabilmektedir.

 

clip0019

 

 

 

BETON ve KAGİR ( TAŞ ) İSTİNAT DUVARINDA ÖN BOYUTLAR

 

Yapılacak olan kagir istinat duvarının yüksekliği baz alınarak diğer boyutlar ön boyut olarak hesaplanabilmektedir. Aşağıdaki şekilde bu formüller görülmektedir.

 

clip0020

 

KONSOL İSTİNAT DUVARINDA ÖN BOYUTLAR

 

Yapılacak olan konsol istinat duvarının yüksekliği baz alınarak diğer boyutlar ön boyut olarak hesaplanabilmektedir. Aşağıdaki şekilde bu formüller görülmektedir.

 

clip0021

 

NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARINDA ÖN BOYUTLAR

 

Yapılacak olan nervürlü istinat duvarının yüksekliği baz alınarak diğer boyutlar ön boyut olarak hesaplanabilmektedir. Aşağıdaki şekilde bu formüller görülmektedir.

 

clip0022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010  istCAD® - Göksa Mühendislik tescilli markasıdır . Tüm Hakları Saklıdır.