CATICAD® - Çelik Yapı Araçları Hesap ve Çizim Programı

CATICAD® V.9.5 - Ana Menü

caticad_ana_menu

ÇATICAD v. 9.5 programı tek katlı sanayi türü yapıların projelendirilmesinde kullanabileceğiniz toolsları içeren bir yazılımdır.

 • Yazılım ile pratikte çok kullanılan makas tiplerine ait hesaplamalar ve detay çizimleri kolaylıkla hazırlanabilmektedir.

 • Makas hesaplarını takiben 2U ve borudan oluşturulan kolon elemanları hesabı da alttan ankastre konsol eleman olarak boyutlandırılmakta ve detaylandırılmaktadır.

 • Kolon hesapları sonrasında tekil temel hesabı ve detayları da yapılmaktadır.

 • Parametrik veri girişi ile tekil temelli temel aplikasyon planı da kolayca hazırlanabilir.

 • Sisteme ait aşık hesapları da dolu gövdeli aşık, r kiriş aşık ve uzay aşık formlarında hesaplanabilmektedir. Uzay aşık elemanı 3 boyutlu analiz ile çözülmekte ve detay paftası da hazırlanmaktadır.

 • Ayrıca çelik proje hesaplarında kullanabileceğiniz çelik birleşim hesapları da programın çelik tools bölümünde yer almaktadır.

 • Çizimlerin tamamında pozlandırma ile metraj tabloları otomatik olarak yapılmakta ve yapıda kullanılan çelik yapı elemanlarının parça numaralı metrajları da bu çizimde gösterilmektedir.

 • Hazırlanan çizim paftaları DWG / DXF formatında da saklanabilmektedir.

 • Programın kullanımına ait AVI formatındaki eğitim dosyalarına da ana menüden ulaşmak mümkündür. Bu videolar ile programın kullanımı anlatılmıştır.

  Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Yapı 3D Bilgi Girişi

caticad_yapi_3d

Yapıya ait geometrik verilerin girildiği bölümdür. Bu bölümde yapıyı oluşturan yapı elemanlarının yerleşimleri girilebilmektedir. Burada girilen geometrik ölçüler daha sonra makas, kolon, aşık gibi yapı elemanlarının çözümünde, temel aplikasyonu ve çatı planı gibi paftaların çizilmesinde yardımcı değer olarak kullanılmaktadır.

Bu bölümde ayrıca projeye ait çalışma dizini de oluşturulabilmekte ya da var olan dizin açılabilmektedir.

Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Makas Tipleri Hazırlama

caticad_makas

Pratikte en çok karşılaşılan makas tipleri projelendirmeyi bekler. Projenize uygun olan makas tipini seçip parametrik verileri girdiğinizde metrajlı-pozlu makas paftanız 2L profil kullanılarak derhal hazırlanır. Paftaların tümünde kullanılan profiller ve levhalara ait pozlu çizimin yanı sıra metraj tablosu da oluşturulur. Programda ihtiyaç duyulan yeni makas tipleri de sürekli eklenmektedir. Tipler sınırlı sayıda görülmekle birlikte parametrik ölçülerde yapılan değişiklikler farklı tip makasların üretilmesine de olanak vermektedir.

Seçilecek olan her bir tipe ait makasın geometri ve yük bilgileri kolayca girilebilmekte ve şekil grafik ortamda görülmektedir. Parametrik veri girişinin ardından hesaplar yapılmakta, makasa ait detay paftası optimal kesitli 2L korniyer ile kullanıcıya sunulmaktadır.


Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Aşık Hesabı

caticad_asik

Yapıya ait aşıkların dizayn edilebileceği bu bölümde NPI, NPU, IPE, UPE, Kutu, Petek, C, Z, Epsilon kesitli ve Rkiriş ile Uzay aşık Yapı elemanları hesapları yapılabilir.

Hesaplarına ait hesap çıktıları grafikle desteklenmiş anlaşılabilir formlarla kullanıcıya sunulmaktadır.

Dolu gövdeli profil kesitli aşık seçildiğinde aşık elemanına ait yük ve geometrik veriler parametrik giriş formu yardımı ile girilir. Gerekli mukavemet, sehim ve gergi kontrolleri de yapılarak aşık elemanının ekonomik boyutlandırılması sağlanır. Hesap çıktıları da grafik formatta kullanıcıya sunulur.


Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Uzay Aşık Hesabı

caticad_uzay_asik

Tamamı boru elemanlardan oluşan uzay aşık, makaslar arası mesafenin nispeten büyük olduğu durumlarda dolu gövdeli aşık elemanlara göre ekonomi sağlar.

Programda uzay aşık elemanına ait geometrik veriler ve global yük değerleri girildiğinde analiz 3 boyutlu olarak yapılmakta ve çubuk elemanları otomatik boyutlandırılmaktadır.

Hesap sonrası kullanıcıya, seçilen kesitler üzerinde değişiklik yapma olanağı sağlanır. Uygun kesitler onaylandığında metrajlı çizim detay paftası oluşturulur. Bu çimim DWG / DXF formatlarında saklanabileceği gibi direkt olarak yazıcı veya çiziciden çıkartılabilir.

Programda hesap çıktıları grafik formatta ve anlaşılır bir sırayla hazırlanmaktadır. Bu da kontrol eden kurumların proje sonuçlarına daha iyi adapte olmasını sağlamaktadır.


Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Çatı Aplikasyon Planı Hazırlama

caticad_cati_apl

Çatı Aplikasyon Planı Hazırlama Yapıya ait parametrik veriler girilerek çatı planı hazırlanabilmektedir. Yazılım çatı planına ait aks bilgilerini, makas yerleşimi ve ağık yerleşimini formdan alarak çatı planına esas çizim paftasını oluşturur.

Parametrik olarak oluşturulan çatı aplikasyon planı DWG / DXF formatında saklanabileceği gibi direkt olarak çıktı da alınabilir.


Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Betonarme Kolon Hesapları

caticad_betonarme

Betonarme kolon programı, kolonlarını yerinde dökme ya da prefabrike, makaslarını da çelik konstrüksiyon olarak düşüneceğiniz sanayi türü yapılarda kullanılabilecek bir hesap bölümüdür.

Programla alttan ankastre, üstten serbestçe hareket edebilen konsol kolon hesabı yapılabilmektedir.

Makas elamanından alınan mesnet reaksiyonları kolon üst ucuna kütle olarak etkittirilerek eşdeğer statik analizle hesap yapılmakta ve çıktılar grafik formatta kullanıcıya sunulmaktadır.


Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - 2U Çelik Kolon Hesapları ve Çizimi

caticad_2u

ÇATI CAD programı ile betonarme kolon, 2 NPU profilden oluşan ara plakalı çelik kolon ve boru kolon hesabı ve çizimi de yapılabilmektedir. Ekrana gelen veri giriş formuna gerekli geometrik veriler girilir istenirse kolona tesir eden yükler makas çözümünden otomatik olarak alınır.

Girilen bu değerlerle kolon hesapları yapılır, hesapları takiben ekrana gelen parametrik çizim formunda çizime ait değerler kullanıcının isteğine göre düzenlenebilmekte ve pozlu - metrajlı detay çizim paftası hazırlanmaktadır.

Parametrik çizim formunda kolona ait üst ve alt ucun plaka ve bulon ebatları ile yerleşimleri kolayca düzenlenebilir.

2U profili birbirine bağlayan bağlantı plakaları parçalı olduğu gibi sürekli levha olarak ta düzenlenebilir. İstendiği takdirde bağlantı plakaları iptal edilerek 2U profili birbirine direkt kaynaklı olarak dizayn edilebilir.


Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Çelik Boru Kolon Hesapları ve Çizimi

caticad_celikboru

Boru kolon programında da kolona ait yük ve geometri bilgileri girilerek çözüm sağlanır. Çözümde diğer kolonlarda olduğu gibi alttan ankastre, üstten serbestçe hareket edebilen eleman dikkate alınır. Makas mesnet reaksiyonları da forma otomatik olarak getirilebilir.

Boru kolona ait çözümden sonra çizim parametre formunda kolonun üst ve alt mesnet noktalarına ait plaka ve bulon bilgileri girilebilir. Bu şekilde geometrik düzenlemesi yapılan boru kolonun çizim paftası da metrajlı ve pozlu olarak DWG / DXF formatlarında hazırlanabilir.

Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Tekil Temel Hesapları ve Çizimi

caticad_tekil

Tekil temel veri giriş formu ile yük ve geometri verileri girilerek tekil temel hesapları yapılabilmekte ve dizayn 3 boyutlu olarak izlenebilmektedir.

Tekil temel hesabı için gerekli yükler kolon hesapları sonucundan otomatik alınabildiği gibi istenirse kolon hesaplarından bağımsız olarak ta hesap yaptırılabilir. Tekil temele gelen üst yapı etkileri kullanıcı tarafından da girilebilir. Bu sayede başka hesap programları ile çözülmüş yapıların tekil temel hesapları ve çizimleri de yapılabilmektedir.

Hesapların ardından parametrik çizim formu ile tekil temel geometrik verileri ve donatıları DWG / DXF formatlarında saklanabilmektedir. Üzerinde hiçbir değişiklik yapmaya ihtiyaç duymaksızın metrajlı çizim paftası hızlı ve sorunsuz hazırlanır.

Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Temel Aplikasyon Planı Hazırlama

caticad_temel

Yapıya ait aks bilgileri ve tekil temel boyutları parametrik giriş formuna girildiğinde temel aplikasyon planı otomatik olarak hazırlanmaktadır. Gerek duyulan bağ kirişlerinin ortalarına yastık kirişleri otomatik olarak yerleştirilmektedir.

X ve Y yönlerindeki ara sayısı ve mesafeleri ile eleman boyutları verilerek düzgün akslı temel aplikasyon planını da hazırlanabilmektedir.

Parametrik veri girişi kullanıcı tarafından girilebileceği gibi 3D yapı giriş verisinden de otomatik olarak alınabilir.

Eğitim Videoları için tıklayınız.

CATICAD® V.9.5 - Çelik Yapı Araçları

caticad_yapi_araclari

Çelik yapı projelerinde çok karşılaşılan birleşim şekilleri ve eklerine ait hesapları yapabileceğiniz araçlara bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Çatı makaslarının çekme elemanlarının 2L ek hesabı, NPI, IPE, HEA formundaki elemanların küt kaynaklı ve çekme levhalı ek hesabı.

NPI, IPE, HEA formundaki elemanların gövde ve başlık ek levhalı birleşim hesabı. Çelik konstrüksiyon yapılardaki kolon kiriş birleşim hesapları. Kolonların ankrajı için kullanılabilen kısmi borulu, tamamı borulu ve sadece ankraj mili tarzında ankraj hesabı.

Bu bölüm programda sürekli geliştirilen kullanıcı istekleri doğrultusunda ilaveler yapılabilen esnek bir yapıya sahiptir.

Eğitim Videoları için tıklayınız.