istCAD® 2020- Yeni Deprem Yönetmeliğine Tam Uyumlu İstinat Duvarı Analiz , Tasarım ve Çizim Programı

Henüz istCAD® 2020 Versiyonundaki Yenilikleri Görmediniz mi ?

Yenilikleri Göster

istCAD® - Ahşap İksa Özellikleri

Goksa_AhsapIksa

istCAD®  AHŞAP İKSA yazılımı çok derin olmayan kazılarda ahşap elemanlarla geçici süreler için kazı güvenliğini sağlamak amacıyla proje üreten bir yazılımdır. Ahşap İksa statik hesap ve analizlerini yaparak detaylı hesap raporu ve  çizim paftalarını hazırlar. Veri girişlerinin ve hesap adımlarının kolayca anlaşılabileceği  hesap çıktıları hazırlayabilir. Veri girişi ve sonuçları değerlendirme son derece anlaşılır bir formatta olup bütün modüller sesli görsel eğitim videoları ile desteklenmiştir. Yazılımın bu modülünde veri girişi ile üç boyutlu katı model izlenebilmekte ve kullanıcıya boyutlar hakkında fikir verilerek veri giriş hatası en aza indirilmiştir. Yazılım “TS 7994 / Şubat 1990 zemin dayanma yapıları” yönetmeliğine ve Son çıkan deprem yönetmeliğine de uygun olarak çözüm yapmaktadır.


Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

istCAD® - Konsol Tipi İstinat Duvarı Özellikleri

Konsol istinat Duvarı

istCAD®  KONSOL yazılımı konsol tipi istinat duvarlarının hesap ve analizlerini yaparak detaylı metrajlı-pozlu çizim paftalarını hazırlar. Veri girişlerinin ve hesap adımlarının kolayca anlaşılabileceği hesap çıktıları hazırlayabilir. Veri girişi ve sonuçları değerlendirme son derece anlaşılır bir formatta olup bütün modüller sesli görsel eğitim videoları ile desteklenmiştir. Yazılımın bu modülünde veri girişi ile üç boyutlu katı model izlenebilmekte ve kullanıcıya boyutlar hakkında fikir verilerek veri giriş hatası en aza indirilmiştir. Yazılım “TS 7994 / Şubat 1990 zemin dayanma yapıları” yönetmeliğine uygun olarak çözüm yapmakta ve yapılması zorunlu olan, zemin taşıma gücü, kayma tahkiki, devrilme tahkiki ve toptan göçme analizlerini otomatik olarak yapar. Depremli ve depremsiz durumları da dikkate alarak anlaşılır görsellerle desteklenmiş hesap çıktıları hazırlanmaktadır. Betonarme kesit hesaplarını da “TS 500“uyarınca yapar. Tabakalı zemin ve yeraltı suyu girilebilir. Kayma tahkikine olumlu etkisi bulunan taban kayma dişi ile konsol plakta moment etkisini azaltacak ve ekonomik sonuçlar sağlayacak olan basınç azaltma platformu da programda opsiyon olarak verilmiştir. Ayrıca çizimlerde konsol üstü konstrüktif bahçe duvarı eklemek de mümkündür. Toptan göçme analizlerinde önemli bir faktör olan kohezyon da hesaplara dahil edilmiştir.


Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

istCAD® - Nervürlü (Payandalı) Tip İstinat Duvarı Özellikleri

Nervürlü (Payandalı) istinat Duvarı

istCAD® NERVÜR yazılımı

Konsol istinat duvarlarının 7-8 m den daha yüksek yapılması durumunda, gövde plağı ile taban plağının birbirine ankastre olduğu en kesit içinde çok büyük eğilme momentleri oluşur. Bu ise beton en kesit alanının büyümesine ve dolayısıyla maliyetin yükselmesine neden olur. Bu durumda gövde ve temel plağına belirli aralıklarla konulacak destek elemanları (nervür) ile duvar yüksekliği arttırılabilir.

Genellikle görünüş ve yer kaybı gibi nedenlerle nervürlerin gövdenin arka yüzünde yapılması tercih edilir.

Zemin basınçları altında konsol duvarların dengesi, gövde ve taban plaklarının birleştiği en kesit içinde ortaya çıkan büyük eğilme momentleri ile karşılanırken, nervürlü duvarların dengesi ise; rijitlikleri oldukça büyük olan nervür elemanlarında ortaya çıkan eksenel kuvvet ve eğilme momentleri ile karşılanır. Ayrıca tek yönlü konsol plak şeklinde çalışan gövde ve taban plakları, nervür elemanlar nedeniyle üç tarafı mesnetli plak biçiminde çalışırlar. Böylece, iç kuvvet kesirleri de azalmış olur.

istCAD® 7.0 Nervür   yazılımı nervürlü tip istinat duvarlarının hesap ve analizlerini yaparak detaylı metrajlı-pozlu çizim paftalarını hazırlar. Veri girişlerinin ve hesap adımlarının kolayca anlaşılabileceği hesap çıktıları hazırlayabilir. Veri girişi ve sonuçları değerlendirme son derece anlaşılır bir formatta olup bütün modüller sesli görsel eğitim videoları ile desteklenmiştir. Yazılımın bu modülünde veri girişi ile üç boyutlu katı model izlenebilmekte ve kullanıcıya boyutlar hakkında fikir verilerek veri giriş hatası en aza indirilmiştir.

Yazılım “TS 7994 / Şubat 1990 zemin dayanma yapıları” yönetmeliğine uygun olarak çözüm yapmakta ve yapılması zorunlu olan, zemin taşıma gücü, kayma tahkiki, devrilme tahkiki ve toptan göçme analizlerini otomatik olarak yapar. Depremli ve depremsiz durumları da dikkate alarak anlaşılır görsellerle desteklenmiş hesap çıktıları hazırlanmaktadır. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

istCAD® - Taş Duvar (Ağırlık) Tipi İstinat Duvarı Özellikleri

istCAD Taş Duvar Yazılımı

istCAD®  TAŞ  Yazılımı Ağırlık türü (taş) istinat duvarlarının hesap ve analizlerini yaparak detaylı çizim paftasını hazırlar. Veri girişlerinin ve hesap adımlarının kolayca anlaşılabileceği hesap çıktıları hazırlayabilir. Veri girişi ve sonuçları değerlendirme son derece anlaşılır bir formatta olup bütün modüller sesli görsel eğitim videoları ile desteklenmiştir. Yazılımın bu modülünde veri girişi ile üç boyutlu katı model izlenebilmekte ve kullanıcıya boyutlar hakkında fikir verilerek veri giriş hatası en aza indirilmektedir. Yazılım “TS 7994 / Şubat 1990 zemin dayanma yapıları” yönetmeliğine uygun olarak çözüm yapmakta ve yapılması zorunlu olan, zemin taşıma gücü, kayma tahkiki, devrilme tahkiki ve toptan göçme analizlerini otomatik olarak yapmaktadır. Toptan göçme analizlerinde önemli bir faktör olan kohezyon da hesaplara dahil edilmiştir.

İstinat duvarının kesit ve ölçülerinin gösterildiği çizim paftasının yanında barbakan ve drenaj borusunun da gösterildiği çizim yer almaktadır. Hiçbir ilave detay ihtiyacı duyulmadan projenize ekleyebileceğiniz bu detay paftasını DWG/DXF formatında da saklayabilir. Diğer popüler çizim programları ile tam uyumlu olarak açabilirsiniz.

Her türlü hesap ve çizim parametrelerine programın “opsiyon” bölümünden ulaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

istCAD® - Fore Kazıklı Perde İstinat Duvarı Özellikleri

istCAD Fore Kazık Veri Girisi

istCAD®  FORE PERDE  Kazı yapılacak inşaat sahasında yapılaşma koşullarının sınırlı olduğu , bitişik nizam yapılar ve yolların bulunduğu durumlarda kazı sınırına hafriyattan önce sıra fore kazık uygulaması yapılarak kazı güvenliği sağlanır. Fore kazıklar projesine uygun derinlikte ve çapta yan yana imal edildikten sonra hafriyat kazısı yapılabilir. Yer altı suyu gibi etkenlerin olması durumunda kesişsen kazık yapılabilir. Yer altı suyunun olmadığı durumlarda kazıklar arasında 5-10 cm ya da zemin profilinin özelliklerine göre daha büyük aralıklarla da yapılabilir. İmalatları esnasında zemin profilini bozmadıkları ve yer kayıplarını minimuma indirdikleri için tercih edilirler. Günümüzde şehir içi trafik düzenleme çalışmalarında kavşak alt geçitlerde sıkça kullanılan bir projelendirme yöntemidir.

istCAD® 2019 yazılımı Fore Kazıklı Perde modülünde fore kazık kesit ve kazı yüksekliği ile ilgili zemin parametreleri girildiğinde zemin itkileri ve buna bağlı olarak ta stabilite tahkikleri gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Kullanıcı çözümü “sabit yatak katsayılı” ya da “derinlikle doğrusal değişen yatak katsayılı” seçeneklerinden istediğine karar vererek çözüm yapabilir. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

istCAD® - Kuyu Temel İstinat Duvarı Özellikleri

istCAD Kuyu Temel Veri girişi

istCAD®  KUYU TEMEL Kuyu Temeller genelde arsa sınırına planda 3m x 1.5-2.0 m ebatlarında birer atlamalı kuyular açılmak sureti ile yapılmaktadır. Öncelikle arsada kuyu kazılacak bölgeler projesine uygun olarak işaretlenir ve birer atlamalı olarak kuyuların kazısına başlanır. Kazı 2-3 kişilik bir ekiple elle yapılabilir. Kazı yapıldıkça kazı duvarları kalaslarla desteklenerek olası göçüklere karşı önlem alınır. Kazıdan çıkan toprak kurulan vinçlerle yukarı çekilerek kazıya devam edilir. Böylece projesinde öngörülen kazı kotuna gelindiğinde kazı biter. Bu aşamada kuyu kalaslarla desteklenmiş güvenli bir çalışma ortamına kavuşmuş olacaktır. Projesine uygun donatı yerleşimi ve bağlantıları yapılır. Gerekli beton örtüsünü sağlamak için pas-payı sağlayıcı parçaların da konması unutulmamalıdır. Kuyu temel donatısı projesine uygun olarak yerleştirildikten sonra projede öngörülen beton pompa ile çukura aşağıdan yukarı doğru doldurulur. Betonda ayrışma olmaması için beton yukarıdan serbest formda dökülmemeli tremi borusu kullanılarak betonun ayrışması önlenmelidir.
Planda birer atlayarak yapılan bu kuyular betonla doldurulup beton prizini aldığında dökülen kuyular arasındaki boşluklarda aynı yöntemle kazılarak desteklenir ve donatısı yerleştirilerek beton dökümü yapılır. Böylece kuyu temellerle oluşturulmuş bir iksa sistemi oluşturulmuş olur. Artık güvenle hafriyat yapılarak bina imalatına geçilebilir. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.