istCAD Karşılaştırma

istCAD® Yenilikler Karşılaştırma

Versiyonlar arasında özellik farkları

Özellikler istCAD® 6.0 istCAD® 2020
Analiz alt yapıları tümüyle yenilendi.
Çizim altyapıları yenilendi. Çizimlerdeki detaylar arttırıldı.
Çizimlerin tamamı yeniden düzenlendi.
Akıllı yerleşimle üst üste gelen yazı ve bloklar minimize edildi.
Metraj tablosuna donatı kesim şemaları eklendi.
İmalat resimlerinde detaylar arttırıldı.
Veri girişi kullanıcı dostu ara yüzü olarak geliştirildi.
Gerçek zamanlı 3 boyutlu model izleme eklendi.
SI ölçü birimi ile çalışabilme eklendi.
Hesap raporları grafiklerle desteklenmiş daha anlaşılır formda hazırlandı.
Raporlarda başka bir yazılıma gerek duyulmaksızın PDF olarak saklayabilme eklendi

Özellikler istCAD® 6.0 istCAD® 2020
Yazılım Platformu VS Dot.Net
Proje Genel bilgileri girişi
Proje bazlı çoklu çözüm saklama
(Aynı işe ait farklı çözümleri bir proje dosyasında saklama ve çağırma)
Girilen duvara ait yük diyagramlarını grafik olarak izleyebilme
Veri değişiklikleri anında zemin Gerilmelerini grafik olarak izleyebilme
Düşey perde için iç kuvvetler grafiğini izleme
Donatı pursantaj tercihi
Max - Min donatı ve Çap aralıkları opsiyonu
Donatı bindirme boyu TS500 ve kullanıcı girişi
Donatı filiz boyu TS500 ve kullanıcı girişi
Veri girişinde interaktif 3 boyutlu model gösterimi
Metrik ve SI birimine göre giriş yapabilme , anlık olarak değiştirilebilme
Türkçe ve İngilizce hesap çıktısı hazırlayabilme
3 boyutlu modeli çoklu görebilme (3D ve görünüşlerle birlikte )
Tabakalı Zemin Tanımı
Yeraltı Suyu tanımı
Düşey Perde Arka Yüzü Eğimi
Taban Kayma Dişi Tanımı
Taban dişi değişken kesitli girişi
Basınç Azaltma Platformu Tanımı
Bahçe Duvarı Konstrüktif Çizimi
Duvar alt ve üst zemin seviyelerinde kanal kesiti gösterimi

Özellikler istCAD® 6.0 istCAD® 2020
Analizler Dot.Net ortamında geliştirildi
64 Bit desteği ile daha hızlı çalışma
Toptan göçme analizleri
Temel altı negatif gerilme düzenlemeleri
Yeraltı suyu ve kaldırma kuvveti analizi
Tabakalı zemin itki hesapları ve gösterimi
Rötre ve sıcaklık farkı donatı hesabı
Taban dişi etkisinin dikkate alınması
Platformun etkisinin dikkate alınması

Özellikler istCAD® 6.0 istCAD® 2020
Raporlara proje başlık sayfası gösterimi
Duvar kesitinin ölçekli (ölçülendirilmiş) olarak raporda gösterilmesi
Türkçe ve İngilizce hesap çıktısı hazırlayabilme
Metrik ve SI biriminde anlık dönüşüm yapabilme
Zemin itkilerinin grafik olarak gösterimi
Taban dişi ayrıntılı raporu
Zemin gerilmelerinin grafik gösterimi
Temel negatif gerilme düzenleme grafiği
İç kuvvetlere göre betonarme hesap detayları
Donatı hesap ve seçimleri
Betonarme detayların raporda gösterimi
Metraj tablosu raporda gösterimi
Toptan göçme analizi detaylı raporu gösterimi
Raporlarda başka bir yazılıma gerek duyulmaksızın PDF olarak saklayabilme eklendi

Özellikler istCAD® 6.0 istCAD® 2020
Metrajlı pozlu imalat detay paftası hazırlama
Arka yüz eğimli duvar detay çizimi
Değişken kesitli taban dişi çizimi
Duvar kesiti donatı detaylarının çizilmesi
Çiroz ve Sehpa çizimleri ve pozlandırılması
Duvar kesit ve ön görünüş kalıp planları
Barbakan gösterimi yerleşim ölçülendirilmesi
Metraj tablosunda demir kesim şemaları ve boylarının gösterimi
Kendi editöründe detayları izleyebilme
Çizimleri DWG formatında saklayabilme
Yatay imalat derz gösterimi
Cizim çizgi renklerinin opsiyonel olarak değiştirilerek saklanabilmesi