Detay Kuyu

istCAD®2019 KUYU TEMEL İSTİNAT DUVARI

Kuyu temel İstinat Duvarı Teknik Özellikler ve Detaylar

Veri Giriş Ekranı

istCAD Kuyu Temel Veri girişi

istCAD® 7.0 Kuyu Temel istinat duvarı Kuyu temeller genelde arsa sınırına planda 3m x 1.5-2.0 m ebatlarında birer atlamalı kuyular açılmak sureti ile yapılmaktadır. Öncelikle arsada kuyu kazılacak bölgeler projesine uygun olarak işaretlenir ve birer atlamalı olarak kuyuların kazısına başlanır. Kazı 2-3 kişilik bir ekiple elle yapılabilir. Kazı yapıldıkça kazı duvarları kalaslarla desteklenerek olası göçüklere karşı önlem alınır. Kazıdan çıkan toprak kurulan vinçlerle yukarı çekilerek kazıya devam edilir. Böylece projesinde öngörülen kazı kotuna gelindiğinde kazı biter. Bu aşamada kuyu kalaslarla desteklenmiş güvenli bir çalışma ortamına kavuşmuş olacaktır. Projesine uygun donatı yerleşimi ve bağlantıları yapılır. Gerekli beton örtüsünü sağlamak için pas-payı sağlayıcı parçaların da konması unutulmamalıdır. Kuyu temel donatısı projesine uygun olarak yerleştirildikten sonra projede öngörülen beton pompa ile çukura aşağıdan yukarı doğru doldurulur. Betonda ayrışma olmaması için beton yukarıdan serbest formda dökülmemeli tremi borusu kullanılarak betonun ayrışması önlenmelidir.

Detaylı anlatımları Görsel Eğitim Videoları bölümünden izleyebilirsiniz.

Toptan Göçme Analizi

istCAD Kuyu Temel Toptan Göçme Analizi

istCAD® 7.0 Toptan Göçme Analizi Yazılımı “TS 7994 / şubat 1990 zemin dayanma yapıları” yönetmeliğine uygun olarak istinat yapısının toptan göçme analizini yapar.


Yazılım muhtemel toptan göçme merkezlerini verilen araştırma alanı içerisinde araştırır ve en gayri müsait kayma yüzeyini tespit eder. Her bir kayma yüzeyi için zemin dilimlere ayrılır ve her bir dilimin dengesi kurularak sonuçlar tablo halinde sunulur.


Yazılım kayma merkezi yerini ve dilimlerin konumunu otomatik olarak planlayabilir. Kullanıcı isterse farklı kayma merkezi alanını ve araştırma sıklık aralığını değiştirebilir. Dilim genişliklerine karar verebilir.


Detaylı anlatımları Görsel Eğitim Videoları bölümünden izleyebilirsiniz.

Donatı Düzenleme Ekranı

istCAD Kuyu Temel Donatı Düzenleme

istCAD® 7.0 Donatı Düzenleme Ekranı

Hesapların ardından otomatik bulunan donatılar ekranda kullanıcıya anlaşılır bir formda sunulmakta kullanıcı istediği donatıda değişiklik yapabilmektedir.

Donatı kontrolü bu şekilde yapıldıktan sonra çizim butonuna basarak detaylı pozlu-metrajlı çizim paftasını alınabilir, hiçbir ilave detay ihtiyacı duyulmadan projenize ekleyebileceğiniz bu detay paftasını DWG formatında da saklayabilir, diğer popüler çizim programları ile tam uyumlu olarak açabilirsiniz.

Çizimlerde çiroz ve sehpa donatıları da gösterilmekte ve metraja eklenmektedir. İstinat duvarının detaylı donatı paftasının yanında barbakan ve drenaj borusunun da gösterildiği ikinci bir kalıp ölçü planı da program tarafından hazırlanmaktadır. Her türlü hesap ve çizim parametrelerine programın “opsiyonlar” bölümünden ulaşılabilir.

Detaylı anlatımları Görsel Eğitim Videoları bölümünden izleyebilirsiniz.

Çizim Paftalarının Hazırlanması

istCAD Kuyu Temel Donatı Çizim Paftası

istCAD® 7.0 Çizim Paftası Hazırlama

Donatı kontrolü yapıldıktan sonra çizim butonuna basarak detaylı pozlu-metrajlı çizim paftasını alınabilir, hiçbir ilave detay ihtiyacı duyulmadan projenize ekleyebileceğiniz bu detay paftasını DWG formatında da saklayabilir, diğer popüler çizim programları ile tam uyumlu olarak açabilirsiniz. Çizimlerde çiroz ve sehpa donatıları da gösterilmekte ve metraja eklenmektedir. İstinat duvarının detaylı donatı paftasının yanında barbakan ve drenaj borusunun da gösterildiği ikinci bir kalıp ölçü planı da program tarafından hazırlanmaktadır. Her türlü hesap ve çizim parametrelerine programın “opsiyon” bölümünden ulaşılabilir.

Detaylı anlatımları Görsel Eğitim Videoları bölümünden izleyebilirsiniz.

Hesap Raporları Görünüşü

istCAD Kuyu Temel Hesap Raporu

Hesap aşamalarını grafikle desteklenmiş rapor sayfaları ile kullanıcıya sunar. Hesap sonuçları kullanıcı ve kontrol merci tarafından kolayca anlaşılabilir formda oluşturulur.

Hesap çıktıları Türkçe ve İngilizce olarak alınabilmektedir.

Detaylı anlatımları Görsel Eğitim Videoları bölümünden izleyebilirsiniz.

Yük Diyagramları

istCAD Kuyu temel yük - itki diyagrmları

Verilen zemin parametrelerine göre hesaplanan itkiler orantılı olarak bu diyagramda gösterilir. Kullanıcı her bir itkinin değerini grafik olarak ve değerler olarak bu grafiklerden görebilir.

Detaylı anlatımları Görsel Eğitim Videoları bölümünden izleyebilirsiniz.

İç Kuvvet Diyagramları

istCAD Kuyu Temel iç kuvvetler diyagramı

Kuyu Temele gelen iç kuvvetler orantılı olarak bu diyagramda gösterilir. Kullanıcı hangi yükten ne kadar bir itki geldiğini hem grafik olarak hem de değerler olarak bu grafiklerden görebilir.

Detaylı anlatımları Görsel Eğitim Videoları bölümünden izleyebilirsiniz.

Opsiyonlar

istCAD Konsol Opsiyonlar

Konsol istinat duvarı hesaplar ve çizimlerde kullanılacak opsiyonların yönetildiği bu bölümde geometri, Güvenlik Katsayıları, donatı opsiyonları, Barnakan ve Derz opsiyonları ile çiroz ve sehpa donatı ayarlarını yapabilirsiniz.

Yapılan değişiklikler her istinat duvarı projesi için ayrı ayrı saklanabilmekte ve o projeye özel olabilmektedir.

Detaylı anlatımları Görsel Eğitim Videoları bölümünden izleyebilirsiniz.