İMO Denizli Şubesi – Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Sunumu